Agile foundation certificate

Het Agile Consortium en Scrum@school stimuleren docenten zich bewust te worden van wat het betekent om agile onderwijs te geven. Dit houdt in: denken en handelen volgens het Manifesto voor Agile Onderwijs, werken met Scrum in de klas en natuurlijk het vertonen van agile gedrag in de klas en in de school. Het Agile Foundation Certificaat Onderwijs is bedoeld voor docenten die de Basistraining Scrum@school hebben gevolgd.

Het idee achter dit examen is dat u zich daarnaast verdiept in de achtergronden van agile onderwijs, bijvoorbeeld door het lezen van boeken en artikelen, door het bijwonen van conferenties, door agile gedrag in uw school te observeren en te onderzoeken en vooral door het in de klas te praktiseren.

Opbrengsten

De basistraining Scrum@school en het studeren voor het Agile Foundation Certificaat Onderwijs helpt u inzicht te krijgen in wat agile onderwijs met Scrum inhoudt.

Door gedurende een langere tijd als docent in meerdere klassen te Scrummen, door intervisie met collega’s te organiseren en te ondergaan, door het
lezen van boeken en artikelen, en door een variëteit aan andere activiteiten gaat ervaren wat de meerwaarde is van agile onderwijs met Scrum. Mooie en betekenisvolle momenten, naast momenten van teleurstelling, zullen u helpen te begrijpen wat de uitdaging is om als docent steeds meer en beter agile te worden. U kunt het Agile Foundation Examen Onderwijs gebruiken om te bepalen of u genoeg weet van Scrum@school, zodat u Scrum kunt opstarten in uw lessen en uw collega’s kunt stimuleren om zich erin te verdiepen. 

Nadat u de basistraining Scrum@school heeft afgerond, kunt u het Agile Foundation Examen Onderwijs aanvragen.

Investering

Deelname aan het examen kost 175 euro exclusief BTW. Als lid van het Agile Consortium is er een korting van 20%. Het te betalen bedrag wordt dan 140 euro, exclusief BTW.

Daarnaast is het aan u zelf om te bepalen hoe u zich op dit examen voorbereidt. Bekijk in ieder geval wat de voorwaarden zijn voor deelname aan het examen en bepaal aan de hand daarvan hoe de voorbereiding voor u er uit gaat zien. In ieder geval moet de basistraining Scrum@school afgerond zijn. Het Bewijs van Deelname kunt u bij de aanmelding meeleveren.

Het is zeer aan te bevelen met collega’s in gesprek te gaan die al met Scrum in de klas werken. Stel hen vragen en observeer hoe ze denken en handelen. Leer ervan en breng het in de praktijk. Als u zelf denkt dat u voldoende voorbereid bent, meldt u dan aan voor het Agile Foundation Examen Onderwijs

Procedure

Het examen is een multiple choice examen dat uw kennis van de Agile theorie en terminologie test. Van de 60 vragen dienen er 42 correct beantwoord te worden. De tijdsduur van het examen is 60 minuten. Het examen vindt plaats op een nader te bepalen plaats in Nederland, waar u naar toe komt.

Binnen twee weken na het het examen krijgt u de uitslag te horen. Als u geslaagd bent krijgt u het certificaat per mail toegezonden.

Voorbereiding

De vereisten voor het deelname aan het examen vindt u in de Reference Card.

Test uzelf als voorbereiding met behulp van het voorbeeldexamen. Dit voorbeeldexamen bevat soortgelijke vragen als het echte examen. De bedoeling hiervan is u een idee te geven wat voor soort vragen er gesteld kunnen worden. Ook kunt u op deze wijze ervaren of u in staat bent 60 vragen in 60 minuten te beantwoorden.

Nadat u het voorbeeldexamen heeft gemaakt, kunt u hier de juiste antwoorden vinden. Als u ervaart dat u goed genoeg voorbereid bent, kunt u zich opgeven voor deelname aan het examen.

We wensen u veel succes met de voorbereiding en… geniet er van!

Testimonial

Aanmelden

Heeft u vragen over de cursus of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met info@scrumatschool.nl.

Scroll to Top